Här ger vi en allmän information om hur vi behandlar dina personuppgifter, rättslig grund och ändamål, vilka rättigheter du har, om du har frågor eller vill klaga.

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, till exempel namn och kontaktuppgifter. När och hur personuppgifter får användas regleras bland annat i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”).

3D Nord är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som samlas in för Samarbetaren.se, 3dnord.se samt även Boväljaren. Vi samlar bland annat in personuppgifter via e-post och inloggningar.

Rättslig grund och ändamål för behandling av personuppgifter

3D Nord samlar information från flera olika affärssystem. Allt för att göra det enklare för dig som använder våra tjänster. För dessa ändamål är det ibland nödvändigt att behandla personuppgifter.

Vi använder personuppgifter för att verifiera att du är du vid inloggning till våra tjänster, för att kunna kommunicera med dig, samt för fakturering av avgiftsbelagda tjänster.

Vi använder bara personuppgifter för det ändamål vi samlar in dem för och bara så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka. Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.

Om vi använder dina uppgifter med stöd av samtycke har du rätt att ångra dig och återkalla ditt samtycke.

Även i vissa andra fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning.  

Har du frågor eller vill klaga?

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta:
GDPR@3dnord.se
3DNord AB
Organisationsnummer: 556960-1536


Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter så kan du vända dig till Datainspektionen. På Datainspektionens webbplats kan du också läsa mer om regelverket kring personuppgifter.

 
 
 

Kom igång

Berätta lite om ditt projekt. Ring oss och lyssna på äkta norrländsk dialekt eller maila oss och få ett snabbt ärligt svar.

090-348 90 00

 

Kontakta mig!

Dina uppgifter

Jag är intresserad av
 
 

Om oss

Våra tjänster innefattar arkitektonisk 3D visualisering och interaktiva presentationer.
Vår vision är att leverera marknadens bästa tjänster i kombination med kvalitet och leveranstid. Vårt mål är att vara marknadens självklara val – som länk mellan
byggherrar, mäklare och slutkund.

 
 
group1.jpg